13 september 2016

Display adverteren

Display adverteren is adverteren is aanwezig op het web met verschillende banners in allerlei soort formaten. Het maakt het mogelijk grote groepen mensen te bereiken en hiermee voor het eerst contact te maken met een product of dienst.

De meest voor de hand liggende netwerk is het displaynetwerk van Google maar er zijn meerdere netwerken. Het Bing-netwerk biedt dezelfde mogelijkheden tegen een lagere kostprijs. Needmachine heeft toegang tot beide netwerken waar je banners effectief kunnen worden ingezet.

Binnen het displaynetwerk is heel goed mogelijk doelgroepen uit te schiften die al naar uw product of dienst op zoek zijn. De banners worden dan getoond aan een zeer relevant doelgroep. De boodschap kan afgestemd worden in de verschillende fases waarin ze in de funnel zitten. Bijvoorbeeld een klant zit in de oriëntatie-fase dan is tonen we anders banners dan wanneer hij in de beslisfase zit. Display-adverteren is dus zeer effectief en gaat verder waar Google Adwords ophoudt.

In het kort de belangrijkste voordelen:

  • Veel relevante zoekverkeer naar je website.
  • Gericht op verschillende fases in de Customer Journey van orïentatiefase tot aankoopbeslissing.
  • Draagt bij aan het opbouwen van naamsbekendheid (branding).
  • Toegang tot verschillende display netwerken met groot bereik
  • Veel relevant zoekverkeer naar je site.

Op het moment van tonen van de banners gaan we uit van bepaalde doelstellingen om er voor te zorgen dat binnen het budget zoveel mogelijk klikken worden gehaald. De banners worden zo gericht mogelijk ingezet. Het systeem geeft  uitgebreide mogelijkheden tot segmentatie en targeting. Daaropvolgend is het mogelijk conversie-optimalisatie in te zetten. De bezoeker is hierbij al weer wat verder in het beslissingproces.

Onze specialisten vertellen u graag er meer over. Neem verblijvend contact met ons op.