Professionals in internetmarketing

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verwijderd worden uit zoekmachines

schadelijk content op internet kan funest voor je privé-leven zijn.

Hoe kan ik schadelijke inhoud van internet verwijderen?

Schadelijke informatie kan jarenlang op internet vindbaar blijven. De informatie verjaart maar de impact blijft groot. Mensen kunnen hier jarenlang door achtervolgd worden. De ongrijpbaarheid van dit fenomeen ontmoedigt velen echt in actie te komen. Needmachine kan schadelijke inhoud die op websites en zoekmachines staat voor u verwijderen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Jos Oerlemans (tevens schrijver van dit artikel).

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben personen namelijk het recht om vergeten te worden. Ook zoekmachines moeten zich hier aan houden. En dat wordt lang niet altijd gedaan. Dit recht heet: het recht op wissen of het recht om vergeten te worden (1) genoemd. Concreet betekent dit dat personen kunnen vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen uit zoekmachines zoals Google.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, kunt u rechtstreeks een verzoek indienen bij de zoekmachine. De zoekmachine is vaak verplicht om aan het verzoek te voldoen, maar niet altijd (2). Als u het slachtoffer bent geworden van een faillissement of smaad, kunt u een advocaat raadplegen. Echter een advocaat zal aan de slag moeten en alle websites moeten benaderen waar de schadelijke inhoud op te vinden is. Dit kan het project dubbel zo duur maken. U betaalt voor het advies en voor de uitvoering. Ik ben gespecialiseerd in het verwijderen van schadelijke inhoud en kan het voor u uitvoeren. Hiermee kan ik recht doen aan uw recht op reputatiebescherming en uw recht op bescherming van persoonsgegevens.

De impact van negatieve en onwaarachtige informatie kan namelijk verwoestend zijn voor uw reputatie en uw persoonlijke leven.

U kunt binnen drie maanden verwijderd worden van internet.

Iedereen heeft het recht om met respect behandeld te worden en zijn of haar goede naam te behouden. Helaas kunnen valse beschuldigingen, lasterlijke opmerkingen en onjuiste informatie gemakkelijk verspreid worden op het internet. Dit kan ernstige schade veroorzaken bij de bedrijven en personen.

Ik heb de expertise en de ervaring om juridische maatregelen te nemen en contact op te nemen met relevante platforms en zoekmachines om de smaad en laster effectief te verwijderen. De schadelijke effecten van alle inhoud die online te vinden is kan binnen drie maanden verwijderd worden.

Bescherming persoonsgegevens

Naast uw reputatie is ook uw persoonlijke privacy van het grootste belang. Wanneer onjuiste informatie of lasterlijke opmerkingen online worden verspreid gaat dit vaak gepaard met het openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. Dit kan leiden tot ongewenste situaties, zoals identiteitsdiefstal of cyberstalking. Ik help u bij het verwijderen van dergelijke gegevens van het internet en zorg ervoor dat uw persoonlijke informatie wordt beschermd.

Het verwijderen van smaad en laster op internet is een complex en tijdrovend proces. Een project start met een grondig onderzoek waar alle informatie op te vinden is. Ik beschik over de benodigde middelen en expertise om effectief op te treden tegen schadelijke inhoud. Tevens heb ik ervaring met het communiceren met mensen achter de zoekmachines, sociale mediaplatforms en beheerders van websites om de ongewenste inhoud te verwijderen. Ook heb ik ervaring met advocaten. U kunt zich daarna weer richten op het dagelijkse leven. Ik werk discreet en vertrouwensvol. Uw privacy wordt met de grootste zorgvuldigheid gewaarborgd.

Bronnen:
(1) Recht op vergetelheid | Autoriteit Persoonsgegevens. (25-5-2023).
(2) Smaad | Nat & Recht. Wetrecht (25-5-2023.)

Heeft u schadelijke content online? Vul hier het formulier in.